ข่าวศูนย์วัฒนธรรม

เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การบูรณาการ

ศูนย์วัฒนธรรมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้พื้นถิ่นของภูมิภาค

บทความ

วันเข้าพรรษาภาคอีสาน เทศกาลงานบุญใหญ่

ประเพณีเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติที่พระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การที่พระภิกษุจะต้องจำวัดแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดระยะเวลาสามเดือนในฤดูฝน... บทความโดย กาญจนาพร พองพรหม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แวดวงศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่นอีสาน “ภูมิปัญญาอีสานกับการภาวะโลกร้อน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่นอีสาน "ภูมิปัญญาอีสานกับการภาวะโลกร้อน"

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปกรรม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น

ปฏิทินกิจกรรม

E-Book

แหล่งเรียนรู้

พื้นที่ให้บริการ

792FansLike
20FollowersFollow
9,063SubscribersSubscribe